• Chụp hình và quay phóng sự ăn hỏi 01 buổi
  • và đón dâu tiệc cưới diễn ra trong vòng 01 ngày

* Quay và chụp ảnh phóng sự ngày ăn hỏi trong 01 ngày: 2 Nhiếp ảnh gia, 2 Máy quay phim, 1 Flycam.

* Chụp ảnh phóng sự đón dâu và tiệc cưới trong 01 ngày: 2 Nhiếp ảnh gia, 2 Máy quay phim, 1 Flycam.

* Sản phẩm: + Mỗi buổi chụp từ 400 – 600 File tuỳ theo quy mô và yêu cầu của Quý khách hàng

(không giới hạn về số lượng ảnh gốc).

Đối tác 7Đối tác 7Đối tác 6Đối tác 5Đối tác 4Đối tác 3Đối tác 2Đối tác 1
loading
1
Bạn cần hỗ trợ?